Движения в ориенталските танци

dvijenia v orientalskite tance - blog - violeta valcheva

Съществува широко разпространено схващане, че движенията в ориенталските танци идват от корема. Коремните мускули участват активно в танца и помагат за изпълнението на много от движенията, но не е правилно да се твърди, че ориенталските танци се танцуват „с корем“.

  1. В ориенталските танци участват абсолютно всички части на тялото и всички мускулни групи. (повече за конкретните мускулите, които движенията може да прочетете в „Как ориенталските танци извайват фигурата“).
  2. Голяма част от движенията в ориенталските танци идват от таза и краката, но на незапознатото око може да изглежда, че се случват в кормената област 😊

Какви са видовете движения при ориенталските танци?

Не съществува официална или общоприета класификация за основните групи движения. Понякога различните преподаватели и школи използват различни наименования за едно и също движение. Най-общо можем да разделим движенията в следните групи:

Кръгове

Вероятно едно от първите движения, които ще научите в час по ориенталски танци е кръг с таза. В ориенталските танци се използват различни видове кръгове. Според частта на тялото, с която се изпълняват могат да бъдат с таза, само с единия хълбок, с гърди, с рамена, с китки, с глава. В зависимост от равнината, в която движим конкретната част от тялото могат да бъдат вертикални, хоризонтални и смесени.

Осмици

Също като кръговете, осмиците могат да се изпълняват с различни части на тялото. Най-характерни са осмиците с таза, но също така има и осмици с торса. За някои стилове от близкия изток като например халиджи са характерни и  осмици с глава/ коса.

Вълни

Можем да направим вълна с гърди, с таза и с цялото тяло. Популярно движение, което се свързва с ориенталските танци е вълната само с мускулите на коремната стена. Такъв тип изолирано движение е повече шоу елемент, отколкото движение, което дефинира ориенталските танци.

Акценти

Под акценти най-често разбираме изолирано движение, което се прави с една част на тялото – например само с един хълбок или само с рамо. Това са много голяма група движения. Те могат да се изпълняват с различни части на тялото и имат различни нюанси според техниката на изпълнение. За всички тях е характерна много добра изолация на тялото и контрол върху мускулните групи, които участват.

Шимита и вибрации

Ако при споменаването на ориенталски танци си представяте бързото вибриране в областта на таза и корема, то най-вероятно си представяте т.нар. шими. Има много видове шими. Всички те имат различна техника на изпълнение и могат да се правят с различни части на тялото като например, рамене, хълбоци, диафрагма! За някои конкретни стилове от ориенталските танци са характерни конкретни видове шими.

Стъпки

В ориенталските танци се използват много различни видове стъпки. Във всеки фолклорен танц има типични стъпки. В ракс шарки част от най-често срещаните стъпки са заимствани от фолклорните танци и от западни стилове като например латино танци и класически балет. Ракс шарки е основно с импровизационен характер и към днешна дата се танцува по целия свят. Поради тази причина към него често се добавят идеи,  характерни за различните култури. Някои от тях, въпреки че са безспорно красиви, не са в хармония с естетиката на ракс шарки.

Към голяма част от стъпките добавяме движение с таза или торса.

Въртене

В ориенталските танци се използват най-различни техники на въртене. Най-популярните сред тях като пируети и шане са дошли от западния свят, но има и техники, типични за изтока.

Ръце и рамене

Изящните и грациозни движения на ръцете са отличителна черта за ориенталските танци. Придават завършен вид, мекота и плавност на танца. С тях можем да правим различни самостоятелни фигури, както и да ги включим в координация и комбинации с осмици, кръгове, шими, стъпки, въртене и всичко, което въображението ни позволява.

Разговорни жестове

Една от типичните характеристики на египтяните е тяхната експресивност. Езикът на тялото, мимиките и жестовете са съществена част от речта им. В някои стилове артистите използват разговорни жестове, за да изразят определена идея в танца. Ако решим да използваме такъв тип движения абсолютно задължително е да знаем значението им, да са типични за културата, чиито танц представяме и да сме сигурни, че ги употребяваме в правилния контекст.

Вижте това ВИДЕО, в което Шахрзад, която от дълги години живее и работи в Египет показва някои от най-типичните разговорни жестове.

Естетика и стил на движенията в ориенталските танци

Ориенталските танци са много тясно свързани с културата, към която принадлежат. Следователно естетиката на движенията в танца отговаря на критериите за красота, характерни за Египет или всяка друга страна, от която произлиза конкретния стил. Ако танцът ни не е в съответствие с естетичните нагласи на тези култури изглежда по-скоро като гимнастика на ориенталска музика.

Логичният въпрос тук е как да направим така, че заедно с движенията да „попием“ и типичната за стила естетика?

  1. Преподаватели – важно е да избирате преподаватели според целта си. Ако ви привлича египетския стил, търсете преподаватели от Египет или преподаватели, които са се обучавали при тях. Много ще помогне ако учите и фолклорни египетски танци.
  2. Бъдете любопитни – научете възможно най-много за държавите, от които идва любимият ви стил танц – история, език, история на танците, пътувайте до там. Има много книги и филми, които ще ви помогнат да усетите културата и манталитета на тази част от света и какво е мястото на танците там.

За финал

В ориенталските танци участва цялото тяло с множество разнообразни движения като кръгове, осмици, вълни, стъпки, въртене, акценти, движения с ръце и рамене, разговорни жестове. Всички те се изпълняват в съответствие с конкретните естетични нагласи на културата, от която произлиза стила. За всеки стил е характерен определен персонаж с неговият темперамент и поведение. За да можем да представим избраният от нас стил ориенталски танц в цялостния му вид, трябва да сме запознати с техниката на изпълнение на движенията и с особеностите на културата, от която произлиза танца.

Движения в ориенталските танци
Отбелязана с:
Обратно към категория - Блог