Какво е египетско балади и защо не е едно и също с българските балади

egipetsko baladi - blog - Violeta valcheva

Ориенталски танци е сборно наименование за различни стилове танци от Египет и други държави от Близкия Изток. Всеки стил се отличава от останалите и има особености като например: 

  • Държавата/ областта, в която възниква;
  • Етносът, за който е характерен;
  • Период на възникване;
  • Предназначение – дали са социални/фолклорни танци за забавление или се танцуват от професионални артисти;
  • Движенията, които се използват;

Балади е типично египетски стил, който се формира в Кайро и други големи градове в Египет през първата половина на 20-ти век. Музиката и танцът балади са микс между фолклорната музика и танци от различните региони в Египет и музиката и танците, които са били актуални по това време в градовете. Балади е социален танц, който мъже и жени танцуват за забавление.

Значение на думата "балади"

Думата балади на арабски език има няколко значения, едно от които е традиционен („който идва от народа“). Всичко, което е типично египетско, може да бъде балади – балади облекло, балади храна, хора, които са балади (по произход, ценности и убеждения), балади музика, балади танци.

Формиране и развитие на музиката балади

Музикалният жанр и танцът балади, както ги познаваме днес, се формират в градове като Кайро и Александрия през първата половина на 20-ти век, но корените им можем да търсим във фолклорните традиции от различните региони в Египет. Две са основните тенденции, които създават предпоставки за формирането на този градски стил музика и танц:

1. Балади – нова социална класа в големите градове

През първите години на 20-ти век икономическите промени в Египет стават причина много от жителите на провинцията да мигрират в градовете в търсене на работа и по-добър живот. Новите граждани обособяват общности и квартали, намират място в града, но не изоставят моралните ценности и начина на живот от родните си места. Това са балади хората, които се гордеят, че не подражават на западните възгледи и морал, а остават истински египтяни. Тези хора, мигрирали от различни части на страната, донасят със себе си традициите си и музиката си в градовете.

2. Западните музикални инструменти в Египет и балади музикантите

До 30-те години на 20-ти век западни музикални инструменти, сред които цигулка, акордеон, тромпет, саксофон, вече били познати в Египет. Създавали се консерватории, в които египетските музиканти се обучавали в традициите на западната класическа музика. 

Фолклорната музика и балади музиката не се преподавали в институциите и не били записани официално, а се предавали от „уста на уста“ през поколения самоуки музиканти. Това е една от причината музиката балади да запази традиционния си дух. 

Балади музикантите също започнали да използват западни музикални инструменти и свирили фолколрните мелодии с акордеон, саксофон или тромпет и така се формирал специфичния жанр на музиката балади и характерното й звучене.

Балади музика - поджанрове

Балади музиката е много разнообразна и богатият й репертоар включва:

  • Балади песни;
  • Балади таксим, известен още като балади акордеон, балади прогресия или ашра балади;
  • Балади музика, композирана специално за танцьори;

За мнозина балади таксим е кралицата на балади музиката и представлява импровизация, разговор между акордеон (или друг мелодичен инструмент като например ней, уд, саксофон, тромпет) и табла. Балади таксим има различни части и въпреки че музикантите импровизират, има обособена структура, в която мелодията се развива.

Танцът балади

Танцът балади се появява паралелно с музиката. В него са включени движения от ауалим, ракс шарки и различни фолклорни танци – ако например танцуващият е от региона Саид, съвсем естествено може да включи стъпка, която е типична за тази част на Египет.

Балади е социален импровизационен танц, който хората танцуват за забавления на празниците си или просто за удоволствие. В основата си той не е сценичен танц, но става един от любимите стилове в репертоара на повечето професионални танцьори (поради което денс имаме и балади музика, композирана специално за тази цел).

Балади в изпълнение на Виолета Вълчева

Музиката и танцът балади се развиват заедно в градове като Кайро и Александрия, но можем да търсим корените им в египетските фолклорни танци и музика. В началото на 20-ти век много хора мигрират от провинцията към големите градове. Това е причината в Кайро да се срещнат фолклорните традиции от различни части на Египет. Тези традиции се преплитат с градските музикални тенденции и танци и така се повява един от най-популярните стилове ориенталски танци – балади.

Ако искате да научите още за балади хората, музиката и танца – вижте предстоящия модул от Ракс Академия, посветен на този египетски стил.

Какво е египетско балади и защо не е едно и също с българските балади
Обратно към категория - Блог