Ориенталски танц със свещник – Ракс Ал Шамадан

orientalski tanc sas sveshtnnik -raqs al shamadan - blog - violeta valcheva

Ориенталски танци е широко понятие, което обхваща множество стилове танци от Египет и други арабски държави. Всеки стил се отличава с характерни движения, стъпки, костюм и енергия на изпълнение – променливи, които зависят от времето, мястото и причината за зараждането на стила. За някои арабски танци са типични и конкретни аксесоари. Свещникът, популярен още като шамадн (от арабската дума за свещник شمعدان/ shamadan), е един от най – атрактивните и интригуващи аксесоари в ориенталските танци.

Родината на танца със свещник е Египет

Ракс ал шамадан се появява в Египет в края на 19-ти век. Началото на този традиционен танц поставят ауалим. Ауалим са професионални артисти, които предхождат появата на ракс шарки и танцьорките на ракс шарки и били много популярни в края на 19-ти и началото на 20-ти век. Първата ауалим, за която се твърди, че танцувала със свещник е Шафика Ел Коптия. Аудиторията на ауалим се променя многократно в хода на историята, но събитията, на които най-често намирали изява, били сватбените тържества. Ауалим като професионални артисти изчезват около средата на 20-ти век, но ни оставят като наследство ракс ал шамадан и специфичния им стил на танцуване.

Ауалим поставят началото на танцът със свещник, но въпреки това:

  • Не всеки танц в стила на ауалим трябва да е със свещник.
  • Не всеки танц със свещник, който виждаме днес, е в стила на ауалим.

По-надолу в текста ще стане ясно защо това е така. 😊

Ракс ал шамадан е традиционен, а не фолклорен стил

Танцът със свещник не е фолклорен стил. Фолклорните танци се появяват естествено и в определена общност от хора – държава, село, етническа група. Фолклорните стилове най-често възникват от само себе си, почти всички членове на конкретната общност умеят да ги танцуват и се предават като фолклорно наследство през поколенията.

В този смисъл танцът със свещник не е фолклорен стил защото:

  • Египтяните не танцуват със свещници за забавление на празненствата си.
  • Свещникът се е появил като аксесоар в представленията на професионалните артисти ауалим, които са били наемани по специални поводи.
  • Свещникът е нововъведение в програмата на ауалим и не са го заимствали от вече съществуващ фолклорен танц със свещник.

Ауалим се изявявали предимно на сватби и за това танцът със свещник станал традиция за сватбените тържества. 

Ракс ал шамадан като част от сватбените тържества

Сватбата е едно от най-важните житейски събития навсякъде по света, но в Египет това твърдение важи умножено по десет. В близкото минало сватбите продължавали няколко дни и включвали много ритуали. Част от тях днес вече са отживелица или са приели съкратена и символична форма поради промяната в начина на живот. Една от традициите, които са запазени, е зафа на булката.

Зафа на булката е шумна процесия и нейната цел е да съобщи на обществото за новото семейство. В миналото, зафа представлявала шествие от дома на булката до дома на новия й съпруг, което прекосявало няколко квартала/ селото и така новината стигала до всички.

Днес този обичай е сведен до тържествено въвеждане на младото семейство на мястото, където ще се празнува сватбата (примерно от фоайето на хотела до ресторанта). В тази процесия понякога участват танцьорки, които носят шамадан и придружават младоженците. Те не са ауалим и не танцуват в стила на ауалим, но продължават традицията със свещника. В Египет, най-често това са танцьорки от фолклорни трупи или от групи, които са специално за зафа.

Танцът със свещник в репертоара на фолклорните египетски трупи

Най – известните фолклорни трупи в Египет се повяват през 60-те години на 20-ти век – трупата на Махмуд Реда и Националната фолклорна трупа на Египет. В репертоарите на тези трупи влизат сценични хореографии, вдъхновени от фолклорни танци, характерни персонажи и традиционни танци в това число и танца със свещник.

Танцът със свещник, представен от фолклорните трупи, няма за цел да повтори абсолютно точно стила на танцуване и движенията на ауалим от миналото. Неговата функция е по-скоро представяне на художествен образ в стилистиката на фолклорната трупа. За това танцът със свещник, изпълняван от фолклорните трупи изглежда различно от танца със свещник, изпълняван в традицията на ауалим.

Хореография с шамадан на Виолета Вълчева в изпълнение на школа по ориенталски танци Бадрия в Гърция, фестивал Cairo By Night. 

Свещникът като аксесоар в ракс шарки

Освен в ауалим, фолклорни хореографии и зафа за булката, свещникът се използва като аксесоар и в ракс шарки. И докато интерпретациите в ракс шарки не могат да претендират за автентичност в исторически контекст, голяма част от тях са много красиви.

Костюми за ракс ал шамадан

Изборът на костюм зависи от стила, който сме избрали да танцуваме:

  • Когато искаме да представим танц със свещник в стила на ауалим, типичният костюм е цяла рокля, а не от две части.
  • Когато танцът със свещник е представен от фолклорните трупи, дизайнът на костюма включва елементи от облеклото на ауалим, но цялостната стилистика е като на костюмите за фолклорни танци.
  • Когато свещникът е част от изпълнение в стил ракс шарки, тогава типичното облекло е костюмът от две части.

Танцът със запалени свещи върху поднос не е ракс ал шамадан

Ориенталски танц, в който танцьорката балансира поднос със запалени свещи също е атрактивна картина, която може би сте виждали или предстои да видите. Този стил няма общ произход с египетския танц със свещник ракс ал шамадан. Танцът представлява артистичен прочит на марокански традиционен танц, при който танцуващият балансира върху главата си поднос с малки чаени чаши.

Ако историята на танцът със свещник ви е заинтригувала и искате да научите повече за артистите ауалим, които са поставили началото му, вижте предстоящото събитие от четвъртия модул на Ракс Академия.

Ориенталски танц със свещник – Ракс Ал Шамадан
Обратно към категория - Блог