ШАРК - Симпозиум за музика, танци и история на Египет и Арабския Залив

 • Изкуството на Шарки Таксим – Тарик Бешир/ The Art of Sharqi Taksim – Tarik Beshir
 • Националности и етнически групи в Египет – Сахра Саида/ Nationalities and Ethnic Groups in Egypt – Sahra Saeda
 • Танци и музика от Ирак и Месопотамия – Лейла Молей/ Dances and Music of Iraq and Greater Mesopotamia – Leila Molaei
 • Танцът в Египет – от полето до сцената – Фарида Фахми/ Dance in Egypt – From Field to Stage – Farida Fahmy
 • Бадиа Масабни и първото поколение ориенталски танцьорки – Тина Ахмед/ Badia Masabni and The First Generation of Oriental Dancers – Tina Ahmed
 • Второ поколение ориенталски танцьорки – Сахар/ Second Generation of Egyptian Dancers – Sahar
 • Трето поколение ориенталски танцьорки – Рания/ Third Generation of Egyptian Dancers  – Ranya
 • Икат – Фарук Ел Сафи/ Iqat – Farouk El Safi
 • Макамат – проф. Мартин Стоукс/ Maqamat – Professor Martin Stokes
 • Стилове в ориенталския танц – Мароко/ Styles of Oriental Dance – Morocco
 • Импровизация – Фарида Фахми/ Improvisation – Farida Fahmy
 • Ориенталски танц на жива музика – Набила Сабах/ The Impact of Live Music on Oriental Dance – Nabila Sabha
 • Мотивация и разлики в културите – Надин Бас/ Motivation and Cultural Differences – Nadine We Bass
 • Шааби – Каролина Идрисова/ Shaabi – Karolina Idrisova
 • Една нощ в транс – лекции върху трансовите танци в Египет – Мароко и Сахра Саида и изпълнение на ритуала заар с жива музика/ A night in trance – lectures on Egyptian trance dances by Morocco and Sahra Saeeda and a live music zaar ritual
 • “A Trade like Any Other”: Female Singers and Dancers in Egypt – Karin van Nieuwkerk