Занимания в група

Заниманията в група се провеждат два или три пъти седмично и са организирани в различни класове според нивото на посетителите. За актуална информация разгледайте нашия ГРАФИК.

Начинаещи I

Нивото е предназначено е за хора, които нямат опит с ориенталските танци. В него се научават основната позиция на тялото, основни изолации, движения и стъпки в ориенталския танц. На база научената техника се разработват подходящи за нивото комбинации. Акцентира се върху разбирането и правилното изпълнение на основните движения.

Начинаещи II

Нивото е подходящо за хора, които са преминали предходното ниво или имат познания за повечето основни движения. Упражняват се движенията от начинаещи I и се разучават нови. Разучава се хореография, подходяща за нивото. Акцентира се върху координация на различните части на тялото и свързването на основните движения в танц.

Средно Напреднали

Подходящо за хора, които в продължение минимум на една година са посещавали редовно часове по ориенталски танци. Продължава усъвършенстване на техниката, научена в предходните нива. Изучават се нови и по-сложни движения. Запознаване с основните ритми, характерни за ориенталския танц, както и някои от стиловете в ориенталския танц и египетския фолклор. Разучават се хореографии в различни стилове. Акцентира се върху разбирането на музиката и правилното използване на движенията в различните стилове.

Напреднали/ Violeta Dance Company 

Подходящо е за хора, които са изучавали танца минимум 2 години или по преценка на преподавателя. Заучават се хореографии в различни стилове, усъвършенстване на научената техника.